fredag 12. februar 2021

Oppdatert informasjon om setting

Det er lagt inn litt mer informasjon om settingen, etter spørsmål fra spillere. Dette ligger under siden "Setting og roller." Ta informasjonen som et lett utgangspunkt, og ikke vær redd for å utbrodere med steder og navn for å utvikle din rolle slik du vil ha den. 

søndag 7. februar 2021

Ny dato: Lørdag 27. februar

Etter avstemming fra spillere via en poll på Facebook-eventen, er ny dato satt. Dessverre var det ingen dag som passet for alle, og datoen som fikk flest stemmer ble derfor valgt.

Det er kjempetrist at ikke alle påmeldte spillere kan være med på den nye datoen. De som allerede er påmeldt med rolle, og som ikke har anledning til å bli med 27. februar, må snarest ta kontakt og gi beskjed om dette. Dersom man har betalt, får man naturligvis pengene tilbake. 

Med ny dato er det også åpnet for nye påmeldte, og interesserte oppfordres til å sende inn påmeldingsskjema slik at eventuelle nye roller kan inkorporeres så snart som mulig. 

Avhengig av hvor mange allerede påmeldte spillere vi mister, og hvor mange eventuelle nye vi får, kan det forekomme endringer i enkelte roller og relasjoner. Dette vil bli oppdatert i rolleark på Google Drive, og jeg vil sende en liten varsku til de det måtte angå. 

Sist, men ikke minst: Man vet aldri hvordan situasjonen med Covid ser ut om to-tre uker. Dersom forbudet mot private arrangement, også utendørs, fremdeles er gjeldende om et par uker, må vi dessverre utsette ytterligere. I så fall får vi heller satse på en vårfeiring i mars/april. Jeg gir beskjed fortløpende.

lørdag 23. januar 2021

Laiven må utsettes

Laiven må dessverre utsettes grunnet lockdown i Oslo og omegn som nå i første omgang gjelder til og med 4. februar. Det er utsendt mail til alle påmeldte spillere om mulige nye datoer, og det jobbes med å opprette en poll på djevelens verk, Facebook. 

Inntil videre holdes påmelding åpen for potensielle nye spillere som skulle ha lyst til å bli med når ny dato blir spikret, noe som neppe blir før tidligst 20. februar. 

Dersom laiven ikke blir avholdt før i mars, kan det hende temaet endres fra feiring av Vintersolverv til feiring av Vårjevndøgn i stedet. Dette burde ikke ha noen konsekvens for verken roller eller plott. 

Jeg takker alle spillere for tålmodighet, forståelse og velvillighet. Vi er kanskje alle litt skuffet og lei akkurat nå, men jeg har trua på at det vil bli bedre om ikke så lenge. Hold ut, og ta vare på dere selv og hverandre. 

fredag 15. januar 2021

Oppdatert informasjon om plassen

Jeg har tatt bilder og laget kart! For de som har spørsmål om plassen, fremkommelighet, parkering og/eller offentlig transport, har jeg lagt til siden "Hvor?" som forhåpentligvis gir tilfredsstillende svar. Hurra? Hurra! 

tirsdag 5. januar 2021

Første infomail er sendt ut

Vi er kommet opp i tosifret antall spillere, og første infoskriv er nå sendt ut. Alle som har meldt seg på hittil har fått plass, og arbeidet med rolleplanlegging er godt i gang. 

Ta kontakt med Veronica hvis du ikke har mottatt mailen. Husk å sjekke spamfilter først. 

søndag 3. januar 2021

Rollearbeid i gang

Med den første håndfull av påmeldinger innabords, er rollearbeidet allerede i gang. For de som har ønsket å skrive rolle delvis eller helt selv, har jeg opprettet et delt Google-dokument som vi kan jobbe med i fellesskap.

For spillere som ønsker ferdig rolle, vil Google-dokument bli delt når det meste av rollens innhold er på plass.

Det er greit å huske på at oppdateringer og endringer kan forekomme hyppig fram til mandag 25. januar, så dere som får "tidlig" tilgang til rolleark bør ha dette i mente.

Foreløpig har alle påmeldte sikret seg plass, og det er fremdeles plass til flere.

lørdag 2. januar 2021

Påmelding er åpen!

Påmelding til laiven har nå åpnet. Den holdes åpen til mandag 25. januar eller fram til laiven blir full, hva som enn skjer først. 

Ta kontakt hvis noe i skjemaet er uklart eller du har andre innspill som du ikke følte du fikk formidlet i påmeldingen. 

Mvh 
Veronica