lørdag 23. januar 2021

Laiven må utsettes

Laiven må dessverre utsettes grunnet lockdown i Oslo og omegn som nå i første omgang gjelder til og med 4. februar. Det er utsendt mail til alle påmeldte spillere om mulige nye datoer, og det jobbes med å opprette en poll på djevelens verk, Facebook. 

Inntil videre holdes påmelding åpen for potensielle nye spillere som skulle ha lyst til å bli med når ny dato blir spikret, noe som neppe blir før tidligst 20. februar. 

Dersom laiven ikke blir avholdt før i mars, kan det hende temaet endres fra feiring av Vintersolverv til feiring av Vårjevndøgn i stedet. Dette burde ikke ha noen konsekvens for verken roller eller plott. 

Jeg takker alle spillere for tålmodighet, forståelse og velvillighet. Vi er kanskje alle litt skuffet og lei akkurat nå, men jeg har trua på at det vil bli bedre om ikke så lenge. Hold ut, og ta vare på dere selv og hverandre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar