torsdag 15. april 2021

Ny dato: Lørdag 29. mai

Smittetiltak og restriksjoner i Oslo har blitt forlenget med to uker, og det er neppe mange som er overrasket. 

Laiven utsettes derfor nok en gang, og forhåpentligvis for siste gang. Som vanlig ber jeg påmeldte som eventuelt ikke kan være med på den nye datoen om å gi beskjed så snart som mulig. 

Det er også fremdeles mulighet for nye interesserte å melde seg på. Jeg minner om at dette er lavterskel og nybegynnervennlig, med humor og bålstemning som hovedfokus.